# سکوت_من_سرود_است

سکوت من سرود است

سکوت من سرود است  و گرسنگیم نیز                         سیری    در تشنگیم آبی است و در هوشیاریم                     مستی    و در غربتم                    لقاء  و در باطنم کشفی هست                  ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 54 بازدید