پیوند زناشویی

آنگاه المیترا بار دیگر به سخن در آمد و گفت ای پیر خردمند از پیوندزناشویی چه میگویی؟

پیامبر گفت:

شما با هم زاده شدید و باید که پیوسته با هم باشید.
با هم باشید تا آن هنگام که مرگ بالهای عمرتان را برکند.
حتی در خاطر خاموش خداوند نیز با هم باشید.
اما بگذارید که با هم بودنتان را فضایی در میان باشد و بگذارید که بادهای آسمان بین شما در رقص و پایکوبی باشند.

یکدیگر را دوست بدارید اما، از عشق زنجیر مسازید،
بگذارید عشق همچون دریایی مواج میان ساحلهای جانتان در تموج و اهتزاز باشد.
جامهای  یکدیگر را پر کنید، اما از یک جام منوشید.
از نان خود به یکدیگر هدیه دهید، اما از یک قرص نان تناول مکنید.

به شادمانی با هم برقصید و آواز بخوانید ولی بگذارید هر یک برای خود تنها باشد.
همچون سیمهای عود که هریک در مقام خود تنهاست، اما همه با هم به یک آهنگ مترنمند.

دلهایتان را به هم بسپارید اما به اسارت یکدیگر ندهید.
زیرا تنها دست زندگی است که می‌تواند دلهای شما را در خود نگه دارد.

در کنار هم بایستید، اما نه بسیار نزدیک،
زیرا که ستونهای معبد به جدایی بار بهتر کشند 
و بلوط و سرو در سایه‌ی هم به کمال رویش نرسند.

/ 2 نظر / 22 بازدید
ارغوان!

چه قشنگ بود. من این کتاب رو نخوندم.لازم شد یه سر حتماً بخونمش.[زبان]

رند خلوت نشین

"اما بگذارید که با هم بودنتان را فضایی در میان باشد و بگذارید که بادهای آسمان بین شما در رقص و پایکوبی باشند" عاشق این جمله هستم.... کللن حقیقت زندگی زناشویی با اون چیزی که تو ذهنمونه فرق میکنه... هر چقدر هم که روشنفکر و هر چقدر هم که تحصیل کرده و صاحل کمالات ....... ولی وقتی پای زندگی مشترک به میان می اید ترجیح میدهیم مثل پدرانمان زندگی کنیم... با همان عقاید و افکار...